הטבות מס למשקיעי סטארטאפ

ההון המגויס ממשקיעים הוא בדרך כלל מקור חשוב למימון השלבים הראשוניים של הקמת סטארטאפ. עבור משקיעים שכאלו, קיימות הטבות מס שונות. הן ניתנות למשקיעים בחברות שפעילותן העיקרית היא מחקר ופיתוח, ומעניקות למשקיעים את היכולת להכיר בהשקעה כהוצאה מוכרת לצורכי מס.

במה שמכונה “חוק האנג’לים”, נחקקה בשנת 2011 בישראל הוראת שעה מיוחדת שמטרתה לעודד השקעות בתעשיית ההייטק. זה קרה באמצעות קביעת דין מס מיוחד המאפשר לנכות את עלויות ההשקעה בחברות סטארטאפ ישראליות כהוצאה רגילה, עד לסכום של 5 מיליון שקלים לכל חברת סטארטאפ, בהתאם לתנאים מסוימים.

 התנאים לקבלת הטבות מס למשקיעים

התנאי הראשון לניכוי עלויות השקעה כהוצאה רגילה, הוא החובה להשקיע בחברות סטארטאפ שמסווגות כ”חברת מטרה”. ההגדרה של חברת מטרה היא חברה שהתאגדה בישראל ושהשליטה וניהול עסקיה מבוצעים מישראל, ושהתקיימו התנאים שלהלן:

  1. לא נרשם על שמה נייר ערך כלשהו למסחר בבורסה במהלך כל תקופת ההטבה.
  2. לפחות 75% מסכום ההשקעה של היחיד בחברה משמשים עבור מחקר ופיתוח, ולא יאוחר מסיום תקופת ההטבה.
  3. לפחות 75% מהוצאות הפיתוח והמחקר שהוציאה חברת הסטארטאפ במהלך תקופת ההטבה הוצאו בישראל.
  4. הכנסות החברה לא עלו על 50% מסך הוצאות המחקר והפיתוח, בשנה שבה שולם סכום ההשקעה המזכה ובשנה שאחריה.
  5. הוצאות המחקר והפיתוח במהלך כל תקופת ההטבה הוצאו לשם קידומו או פיתוחו של מפעל שבבעלות חברת הסטארטאפ.
  6. הוצאות המחקר והפיתוח מהוות לפחות 70% מכלל הוצאות החברה עד לשנת המס שבה התקיים תנאי מס’ 2, בכל אחת משנות המס במהלך כל תקופת ההטבה, כולל שנת המס שבה התקיים התנאי הנ”ל. 

יש לשים לב כי תקופת ההטבה מוגדרת כשלוש שנות מס, החל משנת המס שבה סכום ההשקעה שולם לחברת המטרה.

הטבות מס לתושבי חוץ ושינויים נוספים בחוק

הוראת השעה שלעיל מאפשרת גם ניכוי עלות השקעה כהוצאה גם עבור תושבי חוץ. בנוסף, תושבי חוץ פטורים ממס במכירת מניות של חברה ישראלית. כך יוצא שהם נהנים מהטבה כפולה.

לאחרונה בוצעו מספר תיקונים לחוק, ובהם הטבה חדשה לחברות סטארטאפ מתחילות. כדי להגביר את הוודאות עוד יותר, נקבע כי במקרים של אי עמידה בתנאי החוק, ההטבה תוחזר מצד החברה המתחילה, ולא מצד המשקיע.

שינויים אלו, לצד הוראת השעה המקורית, מאפשרים למשקיעים הטבות והקלות נוספות, ומסייעים ביצירת אטרקטיביות לחברות סטארטאפ המעוניינות לגייס הון ממשקיעים.

לייעוץ השאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם: