טופס 1099: מדריך מלא ואילו טפסי 1099 קיימים?

טופס 1099

טופס 1099 נועד לדיווח על העברות כספים במסגרת מסחרית בין ישויות או פרטים, הכולל סדרת טפסים ותתי טפסים המיועדים לתקבול מסוים ומסומנים באחת מאותיות ה-ABC.

במאמר הבא נעשה לכם סדר בסדרת הטפסים הזו, כך שבפעם הבאה לא תרגישו אבודים:

1099A – Acquisition or Abandonment of Secured Property

זהו טופס שנועד לדיווח על עיקול נכס שהוחזק כבטוחה להלוואה. הוא יכיל פרטים שונים, ובהם החוב המקורי ולצידו החוב שנמחל בפועל.

כשמדובר ברכוש אישי כמו רכב מעוקל, או שמדובר ברכוש שעוקל מחוץ לארצות הברית – אין צורך לקבל או להנפיק את הטופס.

1099B – Proceeds From Broker and Barter Exchange Transaction

הטופס הזה נועד לדיווח הכנסות שמטופלות על ידי ברוקר המוכר עבור הלקוחות שלו חוזים עתידיים, מניות ואג”ח. במקרה הזה הוא יידרש לדווח על סוג העסקה ואת בסיס המס של הנכס הנמכר.

1099C – Cancellation of Debt

טופס זה יונפק על ידי נושה המוחל על חוב והוא לא גוף פרטי. לדוגמה – בנק או גוף העוסק במתן אשראי. הטופס מיועד למקרים של פשיטת רגל, הסכם בין הצדדים או התיישנות.

1099CAP – Changes in Corporate Control and Capital Structure

במצב שבו שליטה בתאגיד מחליפה ידיים, או במצב שבו בעל מניות מקבל תמורה שמשפיעה מהותית על מבנה הבעלות של החברה, על התאגיד להגיש את טופס 1099CAP.

1099DIV – Dividends and Distributions

טופס זה יונפק לכל בעל מניות באמצעות תאגיד המחלק דיבידנדים בסך מצטבר של יותר מ-10 דולר בשנה. ברוב המקרים, הטופס יונפק על ידי גופי השקעות ובנקים.

1099G – Certain Government Payments

אדם העומד במספר פרמטרים – כמו קבלת קצבת אבטלה, זכאות להחזר מס, זיכוי מס או קיזוז מס, קבלת תשלומים RTAA, קבלת מענק מדינה החייב במס, קבלת תשלומים חקלאיים או הלוואת CCC – יקבל טופס 1099G מגופים ממשלתיים או מדינות.

1099H – Health Coverage Tax Credit

טופס מהסוג הזה מיועד לאדם הזכאי בביצוע תשלומי מקדמות על חשבון כיסוי ביטוחי באמצעות ממשלת ארצות הברית. ספק שירותי בריאות או חברת ביטוח יהיו אחראים על הגשת הטופס למבוטח ול-IRS.

1099INT – Interest Income

במקרה שבו שולמו תשלומי ריבית בסך מצטבר של יותר מעשרה דולרים בשנה, נוכה במקור מס זר על תשלומי ריבית, או במקרה שבו מנוכה לאדם מס במקור במסגרת Backup withholding rules – יונפק טופס 1099INT.

1099K – Payment Card and Third Party Network Transactions

זהו טופס שבדרך כלל מונפק בידי בנקים, חברות אשראי או חברות סליקה. על הגוף שמבצע את הסליקה להעביר ל-IRS את פרטי המחזורים שסלק עבור הלקוח שלו.

1099LTC – Long-Term Care and Accelerated Death Benefits

באמצעות טופס זה, ה-IRS דורש מחברות ביטוח וגופים ממשלתיים לדווח לו על תשלומי קצבאות ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה לחולים כרוניים.

1099MISC – Miscellaneous Income

טופס זה מיועד בעיקר לתיאור של עסקאות המבוצעות כקבלן משנה עצמאי, פרסים ותשלומים חריגים בתדירות נמוכה.

1099OID – Original Issue Discount

במקרה שמכשיר חוב נרכש מתחת לערכו הנקוב, ההנחה שבה נמכר ביחס למקור נזקפת כהכנסה באופן מדורג, ומדווחת מדי שנה בטופס 1099OID.

1099PATAR – Taxable Distributions Received From Cooperatives

טופס מהסוג הזה יוגש על ידי קואופרטיבים במקרה שבו מחולק Patronage Dividend.

1099Q – Payments From Qualified Education Programs

במקרה שבו אתם עומדים בראש מוסד או תוכנית השכלה ממשלתית שממנה ביצעתם חלוקה של משאבים, יהיה עליכם להגיש טופס מהסוג הזה.

1099R – Distributions From Pensions, Annuities, Retirement or Profit-Sharing Plans, IRAs, Insurance Contracts, etc

טופס זה משמש בכל תשלום על סך הגבוה מ-$10 המבוצע בידי קרן פנסיה, חסכונות IRA, תגמולי זקנה/פרישה ועוד.

1099S –  Proceeds From Real Estate Transactions

כל עסקת נדל”ן תדווח באמצעות טופס זה, במקביל לחריגים הקיימים בחובת הדיווח לרשויות המס בארצות הברית.

1099SA –  Distributions From an HSA, Archer MSA, or Medicare Advantage MSA

זהו טופס שיהיה עליכם להגיש במידה שקיבלתם חלוקה מאחד מהגופים HSA, Archer MSA, ו-MA MSA.

לייעוץ השאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם: