מיסוי עקיף: על תכנון נכון ודברים שחשוב לדעת

מיסים עקיפים הם כל אותם תשלומים אחידים, המוטלים על עסקאות שונות וחלים לרוב על טובין ושירותים. בישראל חל המיסוי העקיף על תשלומי מע”מ, מכס, מס רכישה ונוספים המוסדרים בחקיקה ובתקנות. יחד עם זאת, תכנון פעולות עסקיות עתידיות ובדיקת זכאות להחזרים עשוי להפחית את נטל המיסוי העקיף על כתפיכם.

מס עקיף לעומת מס ישיר

ניתן לחלק את המיסים בישראל לשני סוגים: מס עקיף ומס ישיר. מיסים ישירים הם כל אותם תשלומים המוטלים על הכנסותיו של החייב ואלו מותאמים ליכולותיו, היקף הכנסתו וגורמים נוספים. בין מיסים אלו ניתן למצוא את מס הכנסה, מס רכוש ומס רווחי הון. המיסוי הישיר מוטל באופן גלוי ושיעורו עשוי להשתנות בכפוף למאפיינים מסוימים ביניהם: מצב הנישום, מקום מגוריו, זכאויות שונות וכו’. שיטת המיסוי הנפוצה ביותר במס ישיר זו היא הפרוגרסיבית, הפועלת על פי מדרגות מס שעולות ככל שעולה הכנסתו של הנישום.

מס עקיף לעומת זאת, הוא מס הנגבה כחלק ממוצר, שירות או עסקה אקראית בעלת אופי מסחרי ששיעורו אחיד ומגולם במחירו של המוצר. תשלום המס נגבה באופן אוטומטי ואינו תלוי במצבו של הנישום או מקום מגוריו. בשונה מהמס הישיר שנגבה בעבור הכנסות, המס העקיף נגבה בעבור הוצאות הנישום. מדובר בשיטת מיסוי רגרסיבית, כלומר ככל שתגדל ההכנסה כך יפחת שיעור המס. במילים אחרות, ככל שהוצאות הנישום גבוהות מההכנסות כך גם תשלום המיסים יהיה גבוה ביחס להכנסותיו של החייב.

מיסים עקיפים בישראל

לכל מדינה שיטת מיסוי משלה ובישראל קיימים מספר חוקים ותקנות המסדירים את המיסוי העקיף. בין סוגי המיסים העקיפים בישראל ניתן למצוא:

מע”מ: מס ערך מוסף – תשלום בשיעור קבוע על שירותים ומוצרים שונים. כמו כן, נוגע המס גם לעסקאות אקראיות בעלות אופי מסחרי. היטל המע”מ הוא על הצריכה ובעצם ממסה את העלויות השונות לייצור השירות או המוצר ומכאן המושג “ערך מוסף”, שכן הוא מבוסס על הערך המוסף שיוצרת שרשרת האספקה של המוצר.

מס קנייה: מס עקיף המוטל על מוצרים המוגדרים כ”מותרות” דוגמת אלכוהול, רכבים וסיגריות. היקף הטלת המס נוגע גם לייצור מקומי וגם לייבוא כאשר השוני הוא במועד הטלת המס – בייצור מקומי במעמד המכירה ובמוצרים מיובאים, במועד השחרור מהמכס.

מכס: תשלום מס המוטל על ייבוא מוצרים וסחורות שונים הקרויים “טובין”. בשונה מתשלומי מס הכנסה או מע”מ, תשלום המס נעשה בעת שחרור הטובין מרשות המכס. סיווג המכס, נעשה בהתאם לסוג הטובין ומחירו. מטרתו של תשלום המכס הוא בין היתר בהגנה על יצרנים מקומיים מפני ייבוא מוצרים שעלותם נמוכה ועידוד תוצרת מקומית.

תכנון מס ותכנון עסקאות עתידיות

תשלום מיסים הוא דבר שלא ניתן לחמוק ממנו וככל שלא ישולמו המיסים, מדובר בעבירה פלילית שעשויה להגיע לכדי מאסר. אולם, התנהלות חשבונאית נכונה עשויה להביא לצמצום תשלומי המיסים המוטלים על ארגונים וחברות. לכן, אחד הכלים היעילים ביותר בעניין זה, הוא תכנון מס – חישוב כולל של הפעולות העסקיות והשלכותיהן האפשריות מבחינת מיסוי. מדובר בתהליך לגיטימי, שמקטין את גובה המס באמצעות ניצול תוקפן של הזכויות הקיימות בחוק.

בכל הנוגע לתכנון מס, ישנן כמה דרכי פעולה ביניהן: בדיקת זכאות להחזרי מס, בחירה במודל משפטי המפחית את נטל המיסים, תכנון עסקאות עתידיות בהתאם למיסוי שיוטל עליהן ובחינת מבנה התקשרות חוזית בהתאם למיסוי. כל אלו יחד עם אמצעי תכנון נוספים המותרים בגדר החוק, התקנות השונות ותקדימים משפטיים מתחום המיסים.