הנחיות בנושא ניכוי מס במקור בגין העברות לחו"ל מסלול ירוק

בתאריך 29 בינואר 2018 הוציאה רשות המסים הרחבות להנחיות בנושא ניכוי מס במקור בגין העברות לחו”ל לעניין מסלול ירוק אשר פורסמו בספטמבר 2017. להזכירכם, בהתאם לכללים במסלול ירוק, ניתן להעביר כספים לחו”ל לצורך השקעה או מתן הלוואה בפטור מניכוי מס במקור, על סמך הצהרה בבנק בלבד. 

לקריאת ההרחבות להנחיות (או בלינק): 

מכתב