נציגות מע”מ בישראל

נציגות מע”מ בישראל הוא שירות הניתן לתושב חוץ על ידי משרדנו המשמש כנציג לחברות רב לאומיות רבות אל מול רשויות המס בישראל. רשויות המס בישראל דורשות מחברות הרב-לאומיות למנות נציג מטעמם לטיפול בנושאי מע”מ ובנושאים פיקסליים.

חשיבות הנציג הפיקסלי לחברה זרה

רשויות המס רואות בנציג פיקסלי כסוכן המקומי של חברת חוץ ואחראי לניהול נכון והסדרת מס ערך מוסף עבור החברה, בהתאם לתקנות המקומיות. מומחי ERB ידאגו להגיש את הדוחות במועדים הנדרשים, בצורה מדוייקת ואחראית.

מה אומר החוק?

סעיף 60 לחוק מע”מ התשל”ו-1975 עניינו מינוי נציג בידי תושבי חוץ המנהלים עסקים בישראל, באמצעות תאגידים זרים. בהתאם לסעיף 60 של החוק חלה חובה על עוסק זר להודיע למנהל מע”מ תוך 30 יום ממועד תחילת פעילותו העסקית בישראל את שמו של נציגו המקומי. הנציג יכול שיהא יחיד שמקום מושבו הקבוע בישראל או תאגיד הרשום בישראל.

במסגרת תיקון 132 לפקודת מס הכנסה, התווסף סעיף 68ב לפקודה, הקובע כי תושב חוץ שנדרש למנות נציג בהתאם לסעיף 60 לחוק מס ערך מוסף, נדרש למנות נציג גם לצרכי הפקודה. נציגו של תושב החוץ יהא מיופה כוח להגשת דיווחים לרשויות המס, לקבלת הכנסות ורווחים עבור תושב חוץ ולטיפול בכל עניין הנדרש על פי דין בישראל. במידה ולא ימנה תושב חוץ כאמור בחוק, יהיה הנציג על פי חוק מע”מ, נציגו לענין הפקודה.

משרדנו מאפשר לקיים הליך נציגות מע”מ בישראל בצורה נוחה תוך עמידה בכל דרישות רשויות המס בישראל. נציגנו אחראים לניהול נכון והסדרת המע”מ עבור החברות הבינלאומיות בהתאם לתקנות המקומיות.

דרישות רשויות המס המקומיות מנציג פיסקלי:

 • יש לוודא כי החברה רשומה באופן המתאים במשרד המקומי של רשות המס
 • יש לוודא כי החברה עומדת בכל הדרישות לגבי הוצאת חשבוניות, מע”מ ושער חליפין
 • ניהול ספרים בהתאם לתקן המקומי
 • דו”חות מע”מ (ודו”חות אחרים) מוגשים בצורה מדוייקת ובמועד
 • בדיקות המס הנערכות על ידי הרשות המקומית זוכות לטיפול מקצועי

שירותי נציגות מע”מ בישראל שאנו מציעים לחברות זרות כוללים:

 • רישום החברה וניהול הספרים
 • טיפול מקצועי בבדיקות מס
 • הכנה ובקרת דוחות נדרשים כנדרש ובמועד
 • ניהול והסדרת חובות מע”מ
 • תאימות מלאה לתקנות הקשורות להוצאת חשבוניות, טיפול במע”מ ושערי חליפין
 • ניהול תיעוד מדוייק
 • ועוד

נציגות מע”מ בישראל: למה לבחור בשירותי ERB?

אנו מבינים כי העסק שלכם דורש הקפדה וטיפול בנושאים מורכבים, ולכן המומחים שלנו ידאגו להעניק לכם את השירות המדויק, האיכותי ובדיסקרטיות מלאה. אנו מספקים מערך שירותים מלא לחברות בינלאומיות ונוודא שדו”חות המע”מ שלכם יוגשו באופן מדויק ובזמן.

לייעוץ השאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם: