העליון אישר: הגדלה ניכרת בשיעורי המס שישלמו חברות הייטק המעניקות אופציות לעובדים

בית המשפט העליון קיבל את עמדת הרשות המסים וקבע שיש לכלול את עלות הקצאת האופציות לעובדי חברת הבת הישראלית של חברה זרה בבסיס העלות שעל פיו מחושב הרווח במסגרת עסקת קוסט פלוס. המשמעות היא הגדלה ניכרת בשיעורי המס שישלמו חברות ישראליות שפועלות במודל של מרכז פיתוח, כחברות בת של חברות זרות ורב לאומיות, המעניקות אופציות לעובדים.

החברות הישראליות טענו שהאופציות שהוענקו לעובדים מהוות הוצאה עקיפה בלבד. לעומת זאת, טענה רשות המסים כי הקצאת האופציות היא חלק מהשכר המשולם לחברה תמורת ביצוע עבודות מחקר ופיתוח, ולכן יש לכלול את שוויין בעלות הסכם הקוסט פלוס, לצורך חישוב הרווח מההוצאות…קרא עוד מכלכליסט