שיקולים באיגוד חברת סטארט-אפ

התאגדות סטאטראפ ארהב

תעשיית ההייטק הישראלית הגיעה להישגים יוצאי דופן בשנים האחרונות, והציבה את ישראל בחזית העולמית בכל הקשור לטכנולוגיה הגבוהה. רמת חדשנות גבוהה, הון אנושי משובח, תשתיות מפותחות – מביאים לצמיחה טכולוגית רציפה במשך עשרות שנים והופכים את ישראל לאחת מהקהילות הטכנולוגיה התוססות בעולם.

סטארט-אפ ישראלי מעבר לים

בכל שנה מוקמות בישראל כ- 500 חברות סטארט-אפ חדשות ויוצאות לפועל עשרות עסקאות של אקזיט. בעשור החולף בוצעו כ- 600 עסקאות רכישה של חברות הייטק ישראליות. רק ב 2019 שווי האקזיטים הגיע לכ-מ 9.9 מיליארד דולר. חברות סטארט-אפ רבות אינן רואות את שוק היעד שלהן בישראל ופונות לשווקים הבינלאומיים. רובן הגדול של חברות סטארטאפ מעתיקות את מרכז פעילותן לצפון אמריקה: ניו יורק ועמק הסיליקון.

הקשר בין אמנה למניעת כפל מס וחברת סטארט-אפ

ההחלטה על פתיחת חברת הזנק בארה”ב עשויה לנבוע ממספר שיקולים, ביניהם מיסוי אמריקאי. משנת 2017 נכנסה לתוקפה תכנית מקיפה לטיפול בהעלמת המס ומטרותיה להילחם בהעלמות המס על-ידי הגברת שיתוף-הפעולה בין מדינות ה- OECD ביניהן גם ישראל. במסגרת ההסכם בין חברות הארגון OECD המדינות השונות ישתפו מידע אודות הפעילות העסקית של החברות, ובכך ימנעו העלמת מס מחד גיסא, ומאידך גיסא חברות סטארטאפ יוכלו להימנע מתשלומי כפל מס.

תכנון מס למקסום רווחים

לתכנון מס חשיבות רבה הן מבחינה כלכלית והן מבחינה משפטית והוא נועד להפחית או לבטל את חבות המס של החברה. מקום התאגדות החברה והמדינה בה מנוהלת החברה הינם קריטריונים קריטיים לצורך תכנון מס בינלאומי. לפי כללי המיסוי הבינלאומי, רווחיה של חברת סטארטאפ תושבת מדינה מסוימת יהיו כפופים למס באותה מדינה בלבד, אלא אם חברה מנהלת עסקים במדינה אחרת באמצעות מוסד קבע.

איגוד חברת סטארט-אפ

מוסד קבע מוגדר באמנות המס כמקום עסקים קבוע העומד לרשות החברה. כאשר פעילות עסקית עומדת במבחן “מוסד קבע”, על בעלי החברה חלה חובת דיווח לרשויות המס וחובת תשלום על הרווחים המיוחסים לפעילותה העסקית של החברה. על החברה לעמוד בשלושה קריטריונים עיקריים המנחים האם פעילות החברה תיחשב כמתבצעת באמצעות מוסד קבע:

 1. החברה ממוקמת באותה מדינה
 2. מקום פעילותה העסקית הוא קבוע באותה המדינה
 3. ניהול העסק מתבצע באותה המדינה

הדוחות הכספיים של חברת סטארט-אפ

הדוחות הכספיים מהווים מקור מידע עיקרי לבעלי עניין רבים בנוגע למצבה הפיננסי של החברה, שינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים שלה. בתהליך דיווח כספי מופקים הדוחות הכספיים לבעלי העניין לצורך קבלת החלטות כלכליות חשובות לאופן המשך פעילותה העסקית. הדוחות הכספיים כוללים בין היתר את המידע הבא:

 • מידע בדבר הכנסות והוצאות, רווחים והפסדים
 • מידע בדבר תזרימי המזומנים של החברה
 • נכסים והתחייבויות של החברה
 • מידע בדבר ההון העצמי של החברה

לצורך קבלת מידע כללי הן במצבה הכספי של החברה, הן בדבר ביצועיה הפיננסיים והן בדבר תזרימי המזומנים שלה, מופקים ארבעה סוגי דוחות הנכללים בדיווחי החברה:

 • דוח רווח והפסד- משקף את ביצועיה הכספיים של החברה
 • מאזן לתום תקופת הדיווח- מאזן החברה מפרט את נכסיה והתחייבויותיה והון הבעלים.
 • דוח על תזרימי המזומנים- הדוח מציג את המידע הנוגע לשינויים היסטוריים במזומנים ושווי מזומנים בחברה.
 • דוח על השינויים בהון העצמי- הדוח מציג את המידע הנוגע לשינויים היסטוריים בהונה העצמי של החברה המייצג את הנכסים נטו שלה.

לסיכום,

אין די בהקמת חברה ואיגודה במדינה מסוימת בה שיעורי המס הם נוחים. יש צורך להסתכל על הפעילות העסקית של החברה כמכלול. תכנון המס הוא נושא מורכב ודורש מקצועיות והבנה בתהליכי המיסוי ומדיניות המיסוי באותה המדינה. חברת ERB מספקת שירותי מיסוי מקצועיים לחברות סטאטראפ ישראליות אשר מעוניינות להתרחב לשווקים הבינלאומיים. לרשות לקוחותינו רואי חשבון אמריקאים מנוסים ומקצועיים אשר יעניקו לכם שירותים בהתאמה אישית לפי צרכי העסק שלכם.

נשמח לעמוד לשירותכם.

לייעוץ השאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם: