מספר זיהוי אמריקאי ITIN: המדריך המלא

ITIN

מהו מספר ITIN?

מספר ITIN (ראשי תיבות: Individual Taxpayer Identification Number) מופק על ידי IRS (רשות המס האמריקאית) עבור יחידים שאין להם, או שאינם זכאים להפיק מספר SSN, אך מחוייבים בהגשת דיווח לרשויות המס האמריקאיות. 

זהו למעשה תעודת הזהות של הנישום. יש לציין מספר ITIN בדיווח המוגש לרשויות המס בארה”ב. מספר ITIN מתחיל בספרה 9 (9XX-7X-XXXX) והוא מזכיר במבנהו טופס  SSN (ר”ת:Social Security Number). 

משלמי המיסים שאינם זכאים ל- SSN, יפיקו מספר ITIN כאמצעי מזהה מול רשויות המס האמריקאיות. המספר אינו מקנה זכויות סוציאליות וביטוחיות בארה”ב, אינו מעניק סטטוס שונה להגירה ואינו מקנה זכות עבודה בארה”ב. הוא משמש לצרכי מיסוי בלבד. מספר ITIN אשר לא נעשה בו שימוש במשך 5 שנים רצופות- יבוטל.

באילו מקרים נדרש להוציא מספר ITIN?

  1. שותפות בחברות מסוג LLC
  2. הפקת הכנסות בארצות הברית הדורשות הגשת דיווח בסוף שנת מס
  3. בעלי נכסי נדל”ן אישי בארה”ב
  4. בעלי חשבון השקעות בגופים פיננסיים בארה”ב

כיצד מבצעים תהליך זיהוי ליחיד לצורך הגשת בקשה למספר ITIN?

קיימות שלוש אפשרויות להזדהות טרם הגשת הבקשה להוצאת מספר ITIN:

1.זיהוי מול סוכן מורשה של מס הכנסה בארצות הברית
2.זיהוי מול השגרירות האמריקאית
3.זיהוי באמצעות שליחת הבקשה לזיהוי בצירוף מסמכים אישיים: דרכון, רישיון נהיגה ותעודת לידה

מסמכים להגשת בקשה להנפקת מספר ITIN

על מנת לקבל מספר ITIN יש צורך להגיש מסמכים המוכיחים את זהות הנישום ופירוט הסיבה להנפקת המספר. להלן המסמכים שיש להגיש:

1.דרכון ישראלי בתוקף או רישיון נהיגה ותעודת לידה

2.ויזה לארה”ב (במידה וקיימת ברשותכם)

3.כתובת דואר עדכנית (אליה ישלח המספר)

4.טופס W-7 מלא וחתום בצירוף מסמכים אישיים שאומתו על ידי סוכן מורשה

בשנים האחרונות רשות המס האמריקאית החמירה את הליך הזיהוי של מגישי הבקשה לצורך קבלת מספר ה- ITIN, לפי כך יש להגיש מסמכים מקוריים או לבצע אימות מסמכים מול סוכנים מורשים של ה-IRS Certified Accepted Agents.

מדוע כדאי להוציא מספר ITIN ולהקפיד על דיווח ל- IRS?

  1. לצורך קבלת החזרי מס עודפים
  2. לצורך קבלת החזרי מס עודפים ממכירת הנכס
  3. זכאות לדרגות מס מועדפות על רווחי הון
  4. הכרה בהוצאות משפחתיות את ההכנסה החייבת לצורכי מס

דוח מס שיוגש ללא מספר ITIN עשוי ליצור קושי בקבלת החזרי מס, לכן חשוב לקבל מספר ITIN מיד עם ביצוע פעילות החייבת במס בארה”ב.